"Ungdommen foretrekker nå for tiden luksus. De har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen
respekt for de eldre mennesker og prater når de egentlig skulle arbeidet. De unge reiser seg ikke opp lengre
når gamle folk kommer inn i værelset.De motsier foreldrene sine, skryter i selskaper, sluker søtsaker,
legger beina over hverandre og tyranniserer sine lærere."

Sokrates (år 410 f.Kr)
w w w   dot  l i l l e s k a r e  dot   c o m  ]

COPYRIGHT © 1999 - 20**